CRM form will load here

Кои сме Sitel България?

"Sitel Group" e интернационална аутсорсинг компания, която осигурява външни продажби, техническа поддръжка, обслужване на потребители и други бизнеси.

Екипът ни от професионалисти е съставен от над 2000 души, включва 27 националности и покрива 32 езика на работа.

Sitel България менажира поддържащите екипи на 15 световно познати брандове , опериращи в сферата на паричните преводи, хотелиерството, телекомуникацията и други.

Ние непрекъснато инвестираме в уменията, способности и здравето на служителите ни. Доказателство за това са ежемесечните фирмени активности и фактът, че над 95% от мениджмънта е назначен вътрешно.

SITEL България ОТВАРЯ ПРЕЗ 2006


95% ОТ МЕНИДЖМЪНТА Е НАЕТ ВЪТРЕШНО 


94%  ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ РАБОТЯТ ОТ ВКЪЩИ


Отворени позиции в София

ОТВОРЕНИ ПОЗИЦИИ Във Варна

ОТВОРЕНИ ПОЗИЦИИ от вкъщи

СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ