CRM form will load here

Кои сме Sitel България?

"Sitel Group" e интернационална аутсорсинг компания, която осигурява външни продажби, техническа поддръжка, обслужване на потребители и други бизнеси.

Екипът ни от професионалисти е съставен от над 2000 души, включва 27 националности и покрива 32 езика на работа.

Sitel България менажира поддържащите екипи на 15 световно познати брандове , опериращи в сферата на паричните преводи, хотелиерството, телекомуникацията и други.

Ние непрекъснато инвестираме в уменията, способности и здравето на служителите ни. Доказателство за това са ежемесечните фирмени активности и фактът, че над 95% от мениджмънта е назначен вътрешно.

SITEL България ОТВАРЯ ПРЕЗ 2006


95% ОТ МЕНИДЖМЪНТА Е НАЕТ ВЪТРЕШНО 


94%  ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ РАБОТЯТ ОТ ВКЪЩИ


Отворени позиции в София

ОТВОРЕНИ ПОЗИЦИИ Във Варна

ОТВОРЕНИ ПОЗИЦИИ от вкъщи

СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ


We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. Learn more about our cookie policy.
Details I understand
Cookies